بلاگ

ROI رسانه های اجتماعی

ROI رسانه های اجتماعی

ROI رسانه های اجتماعی

ROI رسانه های اجتماعی

جهت درک پتانسیل شبکه‌های اجتماعی و تاثیری که آنها می‌توانند به کسب و کار داشته باشند شما باید درک کنید ،ROI رسانه های اجتماعی چیست .ROI مخفف نرخ بازگشت سرمایه است و واژه‌ای است که اغلب در بازاریابی به کار برده می‌شود با توسعه بازاریابی رسانه های اجتماعی این واژه به این زمینه نیز وارد شده است علت آن که شما بایدبازگشت سرمایه است و واژه‌ای است که اغلب در بازاریابی به کار برده می‌شود با توسعه بازاریابی رسانه های اجتماعی این واژه به این زمینه نیز وارد شده است علت آن که شما باید ROI را اندازه گیری کنید آن است که بدین ترتیب قادر خواهید بود موفقیت بازاریابی رسانه های اجتماعی خود را اندازه گیری کنید همچنین شما می‌توانید تلاشی که در فعالیت رسانه های اجتماعی سرمایه گذاری نموده را ارزیابی کنید بنابراین می توانید مزایایی را که از نظر درآمد و رشد کسب و کار و برند خود به دست می‌آوریدرا مقایسه کنید. هر چند اندازه گیری ROI رسانه‌های اجتماعی کمی دشوار به نظر می رسد در صورتیکه بازاریابی رسانه های اجتماعی شما به خوبی سازماندهی شده باشد و شما توانسته باشید سنجی ها (معیارها)ی قابل اندازه گیری را پیاده سازی کنید این امر می تواند صورت پذیرد.

۱) معیارها (سنجه ها) را تعریف کنید

شما باید با تعریف معیارها سنجه هایی که در نظر دارید آن را دنبال و پیگیری کنید آغاز نمایید با تعیین شبکه‌های اجتماعی که در نظر دارید استفاده کنید می‌توانید سنجابها معیارهایی را که می‌خواهید بهبود بخشید تعریف نمایید این بهبود می تواند کنترل پیگیری شود تنها در صورتی که شما پیش از این آنچه که در نظر دارید ، به انجام برسانید را مشخص کرده باشید. برای مثال شاید شما بخواهید تعداد دنبال کنندگان را افزایش دهید یا بخواهید نرخ کلیک نسبت به رتبه را بهبود بخشید تا وب سایت یا وبلاگ شما ترافیک بیشتری داشته باشد همچنین می توانید تعداد دفعات بازدید منحصر به فرد مشتریان راغب نرخ تبدیل و غیره را پیگیری کنید معیارها و (سنجه ها) را تعیین کنید و آنها را در جدولی وارد کنید که در طی استراتژی بازاریابی رسانه های اجتماعی می‌تواند آنها را کنترل کنید.

۲) اهداف را تعیین کنید

اهداف بخش های جدایی ناپذیر بازاریابی رسانه های اجتماعی هستند همچنین آنها بهROI رسانه‌های اجتماعی کمک می‌کنند همانطور که شما برآورده دقیق از آنچه خواهید داشت که می خواهید با فعالیت رسانه‌های اجتماعی به آن دست یابید بدین ترتیب شما قادر خواهید بود نتایج را مقایسه کنید و عملکرد را تحلیل نمایید خواه نتوانسته باشید به اهداف دست یابید خواه بیشتر از آنچه که انتظار داشته اید به اهداف دست یافته باشید. هنگامی که بحث تعیین اهداف مطرح می‌شود باید سعی کنیم انتظارات را کیفی‌سازی به جای آنکه از گرایشات عمومی استفاده نمایید برای مثال تعیین هدف افزایش تعداد دنبال کنندگان در فیسبوک هنگامی که بحث اندازه گیری عملکرد مطرح می‌شود هیچ ارزش واقعی ندارد این نوع هدف مهم است زیرا افزایش تعداد دنبال کنندگان هدف دقیقی نیست که شما بتوانید آن را اندازه گیری کنید و تعیین کنید خواه محقق شده باشد یا نشده باشد به همین علت است که شما باید اهداف و کیفی سازید به جای افزایش تعداد شما می توانید هدفی مانند افزایش دنبال کنندگان در فیسبوک تعیین کرده و در صدد باشید هزار دنبال کننده جدید در طی فعالیت بازاریابی رسانه های اجتماعی خود به دست آورید هنگامی که فعالیت شما به پایان می‌رسد می‌توانیم ادعا کنیم که توانسته به این هدف را محقق سازد یا خیر.

شبکه های اجتماعی - طراحی سایت آواژه

۲-۱) اهداف کمی

کمی سازی اهداف می تواند گاهی اوقات شور باشد زیرا شما گاهی با سنجش معیارهایی مواجه می‌شوید که به سهولت نمی‌توان آنها را اندازه‌گیری کرد در حالی که شما می توانید تعداد دنبال کنندگان اجتماعی را از نظر تعداد واقعی تعیین کنید اندازه گیری مقدار واقعی دارایی که برای آن را امضا کنندگان ارزشمند است برای شما دشوار تر خواهد بود به دلیل آن که فعالیت رسانه های اجتماعی مستلزم سرمایه‌گذاری است که شامل پرداخت هزینه به کسی که حساب را مدیریت می‌کند پرداخت هزینه نگار سازی یا هر نوع محتوایی که در بازاریابی رسانه های اجتماعی به کار برده خواهد شد و غیره می باشد. در نخستین مرحله تحریض ای استراتژی رسانه های اجتماعی برای این دارایی‌ها و برنامه‌ریزی خواهد کرد با این وجود باید این دارایی‌ها را با خروجی فعالیت رسانه های اجتماعی خود مقایسه کنید که باید برآورده شود تا مقایسه صورت پذیرد این بدان معنا است که شما باید در رسانه‌های اجتماعی خود هم چنین نتایجی را که از نظر فروش و سود کسب کرده اید تحلیل کنید تا برای سنجش معیارهای مشخص مانند تعداد دنبال کنندگان مشتریان راغب و غیره ارزشی تعیین نمایید این امر می‌تواند از طریق تحلیل مفصل فعالیت رسانه های اجتماعی شما و عملکرد کسب و کارتان با استفاده از گزینه های آماری پیشرفته صورت پذیرد برای مثال تعداد واقعی دنبال کنندگان ای را تعیین کنید که در استراتژی رسانه‌های اجتماعی خاصی جذب نموده این تعداد را با فروش مقایسه کنید متوجه خواهید شد چگونه فروش تحت تاثیر قرار گرفته است.

فرض کنید ما هزار دنبال کننده جدید به دست آورده‌ایم و این امر منجر به افزایش فروش تا ۲۰۰ فروش به ازای هر ماه شده است این بدان معنا است که آن دنبال کنندگان به اندازه دیویس فروش ارزش دارند که به شما امکان می‌دهد هزینه اکتساب این دنبال کنندگان را با عوایدی که پس از آن کسب نموده اید مقایسه کنید علاوه بر آن شما باید تکرار فروش در نظر داشته باشید که منجر به کیفیت خوب و اعتماد به برندهای خاص می‌شود بنابراین ممکن است این تعداد دنبال کنندگان منجر به ۲۰۰ فروش در این ماه شود اما شاید شما نیز مشتریان را حفظ کرد و همان تعداد فروش در ماه بعد از کسب کنید شما با این مزایا را تا حد ممکن واقع‌بینانه ارزیابی نمایی تا به ارقام موقعیت دست یابید و به ارزیابی خود ازROI رسانه‌های اجتماعی اعتماد داشته باشید‌‌.

۲-۲) اهداف کیفی

در حالی که شما می توانید برخی اهداف را کمی می سازید تاROI رسانه های اجتماعی را اندازه گیری نماییدو کمی سازی برخی اهداف در واقع دشوار است که در این مورد شما باید اهداف کیفی ایجاد کنید به جای آنکه محاسبه و ارزش واقعی را ارائه کنید برآورد اهداف کیفی و ارزشیابی توصیفی اهداف و وصل است یکی از دشوارترین سنجش معیارها برای کمی سازی تاثیر بر یک شبکه اجتماعی به خصوص است تاثیر حساب شما نتیجه محبوبیت و جذابیت که ایجاد می کنید همچنین اعتماد و وفاداری از دنبال کنندگان اجتماعی خود به دست می‌آورید است برندسازی نیز چیزی است که اندازه‌گیری آن دشوار است اما قطعاً بر کسب و کار شما تاثیر بگذارد زیرا وابستگی است که افراد مرتبط با یک کسب و کار یا محصول دارای آن هستند به جای آن که سعی کنید این اهداف را اندازه گیری کنید باید پس از پیاده سازی استراتژی بازاریابی رسانه های اجتماعی تحلیل توصیفی از موقعیت نخست و نتایج ارائه دهید می توانید برای ارزیابی از بازخورد و آمار استفاده نمایند که از طریق آن رسانه های اجتماعی و کسب و کار شما تاثیر داشته اند تا ارزیابی توصیفی ارائه دهید.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقدمه بازاریابی محتوا - طراحی سایت آواژه
بلاگ
avazhe
مقدمه بازاریابی محتوا

در حال حاضر هنگامی که همه ما شاهد حضور کلی بازاریابی دیجیتال هستیم دیگر نمی توانیم از اهمیتی که بازاریابی

ملاقات جف بزوس و وارن بافت
میکرو بلاگ
avazhe
ملاقات جف بیزوس با وارن بافت

وقتی جف بروز ملاقاتی با وارن‌بافت داشت،وارن استراتژی سرمایه گذاری تو خیلی ساده هست؛ چرا همه میخوان فقط از تو

بهینه سازی محتوا - طراحی سایت آواژه
بلاگ
avazhe
بهینه سازی محتوا

حتی اگر شما در بازاریابی آنلاین بی‌تجربه باشید، باید پیش از این در مورد بهینه سازی شنیده باشید،این واژه به

یک احمق با برنامه - طراحی سایت آواژه
میکرو بلاگ
avazhe
یک احمق با برنامه

یک احمق با برنامه یک نابغه بدون برنامه رو شکست میده .《وارن بافت》   طراحی سایتطراحی سایت طلافروشی

ملاقات جف بزوس و وارن بافت
میکرو بلاگ
avazhe
ملاقات جف بیزوس با وارن بافت

وقتی جف بروز ملاقاتی با وارن‌بافت داشت،وارن استراتژی سرمایه گذاری تو خیلی ساده هست؛ چرا همه میخوان فقط از تو

بلاگ
avazhe
رسانه های اجتماعی و مخاطب هدف

  طراحی سایتطراحی سایت طلافروشی ۲) از خدمات کوتاه کننده URL جهت پیگیری استفاده کنید اگر شما یک کسب و

پهپاد فیسبوک با قابلیت ارائه اینترنت به مناطق دور افتاده - طراحی سایت آواژه
بلاگ
avazhe
پهپاد فیسبوک با قابلیت ارائه اینترنت به مناطق دور افتاده

فیسبوک مدت‌ها قبل اعلام کرده بود که در حال کار بر روی نوعی پهپاد با قابلیت ارائه‌ی اینترنت برای مناطق دور افتاده است. حال این کمپانی آزمایش عملی این پهپاد و ارائه‌ی اینترنت را در مناطقی خاص آغاز کرده است.

10 روش برای وفاداری فالوئرها - طراحی سایت آواژه
میکرو بلاگ
avazhe
10 روش برای وفاداری فالوئرها

  1. واقعی باشید . طراحی سایتطراحی سایت طلافروشی 2. پایدار باشید. 3. استفاده از بخش های جذاب. طراحی وب

بلاگ
avazhe
رسانه های اجتماعی و سئو

رسانه های اجتماعی و سئو نظرات زیادی درباره آن که آیا سه و تحت تاثیر رسانه های اجتماعی قرار دارد

استراتژی های بازاریابی محتوا - طراحی سایت آواژه
بلاگ
avazhe
استراتژی های بازاریابی محتوا

استراتژی های بازاریابی محتوا هنگامی که دریافتید بازاریابی محتوا چگونه کار میکند محتوا چگونه ایجاد میشود بهینه سازی می شود

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در وب سایت خود استفاده می کنیم. با مرور این وب سایت، با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید.
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.