استاد مهسا حسین زاده / Mahsa Hosseinzadeh 1
استاد مهسا حسین زاده / Mahsa Hosseinzadeh 3
عنوان
نوع
زبان برنامه نویسی
PHP
پایگاه داده
MySQL
وب سرور
LiteSpeed
پایه CMS
WordPress
سازنده صفحه فرود
Elementor
تجارت الکترونیک
Woocommerce
عنوان
نوع
زبان نمایشی سایت
فارسی (در فاز توسعه، زبان انگلیسی و فرانسه هم به سایت اضافه خواهند شد)
تاریخ ساخت سایت
خرداد ماه 1401
موارد استفاده سایت
فروشگاه آنلاین، دوره آنلاین، مجله اینترنتی، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

ویژگی های استفاده شده در وب سایت

استاد مهسا حسین زاده / Mahsa Hosseinzadeh 5

بخش بلاگ نویسی

استاد مهسا حسین زاده / Mahsa Hosseinzadeh 7

خرید آنلاین

استاد مهسا حسین زاده / Mahsa Hosseinzadeh 9

پشتیبانی واتساپ

استاد مهسا حسین زاده / Mahsa Hosseinzadeh 11

متحرک سازی اشیاء

استاد مهسا حسین زاده / Mahsa Hosseinzadeh 13

اسلایدر تصویر

نمونه کارهای مشابه