فهیمه تمدن / Fahimeh Tamadon 1
فهیمه تمدن / Fahimeh Tamadon 3
عنوان
نوع
زبان برنامه نویسی
PHP
پایگاه داده
MySQL
وب سرور
LiteSpeed
پایه CMS
WordPress
سازنده صفحه فرود
Elementor
تجارت الکترونیک
Woocommerce
عنوان
نوع
زبان نمایشی سایت
فارسی
تاریخ ساخت سایت
فروردین ماه 1401
موارد استفاده سایت
فروشگاه اینترنتی، مجله اینترنتی، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

ویژگی های استفاده شده در وب سایت

فهیمه تمدن / Fahimeh Tamadon 5

بخش بلاگ نویسی

فهیمه تمدن / Fahimeh Tamadon 7

خرید آنلاین

فهیمه تمدن / Fahimeh Tamadon 9

پشتیبانی واتساپ

فهیمه تمدن / Fahimeh Tamadon 11

متحرک سازی اشیاء

فهیمه تمدن / Fahimeh Tamadon 13

اسلایدر تصویر

نمونه کارهای مشابه