1. آرزو

2. هدف

3. برنامه

عملکرد 》》 اگر یکی از این مراحل را طی نکردید انتظار نداشته باشید که

موفقیت از آن شما باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.