● چیزی به نام خریدار خوب و بد وجود ندارد.

● تنها چیزی که وجود دارد فروشنده خوب یا بد است.

● چیزی به نام دانش آموز خوب یا بد وجود ندارد تنها چیزی که وجود دارد معلم خوب یا بد است.

پس فکر نکنید خریداران بد هستند،شما باید به عنوان فروشنده ی خوب عمل کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.