ما سفارش طراحی سایت انجام شده را طی ۳۰ روز از زمان ثبت سفارش توسط شما، بدون هیچ درخواست توضیحی و بدون هیچ قید و شرطی، لغو و مبلغ پرداختی بابت طراحی سایت را به شما عودت می دهیم.
مبلغی که بابت هاست (فضا) یا دامنه (اسم سایت) پرداخت شده است، قابل عودت نیست.
مبلغی که بابت خدمات تولید محتوا یا تبلیغات خارجی و یا سایر خدمات به جزء طراحی سایت، پرداخت شده است، قابل بازگشت نیست.