چند کلمه در مورد ما

کار تیمی به خوبی هماهنگ شده درباره ما صحبت می کند

ما عاشق کاری که میکنیم هستیم

روند کار ما

درباره ما 1
چند خط درباره شرکت آواژه

درباره شرکت ما

آواژه برای پرهیز از کارهای تکراری تاسیس شد

ساختار فکری امیر حسن آبادی، موسس آواژه به شکلی است که کارهای تکراری را نمی پذیرد. ضمن اینکه معتقد است یک صاحب کسب و کار، باید تمام جوانب بیزینس خود را، موقعیت خود در بین رقبا، چشم انداز ها بر اساس واقعیت و مسیر رو به جلوی جامعه و جهان را ببیند و دائما مد نظر داشته باشد و از صفر تا صد کسب و کار خود را بتواند ترسیم کند و برای آن برنامه داشته باشد.

آواژه، 1401-1385

ما عاشق آواژه هستیم

موسسین آواژه

درباره ما 5

سمانه ایوزخانی

موسس / مدیرعامل
درباره ما 7

امیر حسن آبادی

موسس / رئیس هیات مدیره

تیم آواژه

سخت کوش تشنه کیست؟-طراحی سایت آواژه
مسئول پشتیبانی سایت و شبکه های اجتماعی
درباره ما 10
مدیر روابط عمومی و تبلیغات
درباره ما 12
کارشناس آموزش و طراح سایت
درباره ما 14
کارشناس طراحی سایت

ما از هر جنبه ای در برنامه ریزی کار می کنیم

2018
سال تاسیس
10
مشتریان خوشحال
50
شرکت با ما کار می کند
2
دفتر
30
عضو تیم
250
پروژه های انجام شده