بلاگ

استراتژی رسانه های اجتماعی

استراتژی رسانه های اجتماعی

پلکان موفقیت - طراحی سایت آواژه
استراتژی رسانه های اجتماعی

استراتژی رسانه های اجتماعی

استراتژی رسانه‌های اجتماعی

هرچند امروزه رسانه های اجتماعی به نوع مطلوبی از سرگرمی برای افراد تبدیل گشته است هنگامیکه بحث استفاده از رسانه‌های اجتماعی در بازاریابی مطرح می‌شود باید دارای یک استراتژی ایجاد شده یا یک طرح باشیم همچنین ابزار ضروری برای پیاده سازی و ارزیابی استراتژی را داشته باشیم به منظور درک آن چگونه رسانه های اجتماعی در بازاریابی استفاده می شوند و اجازه دهید عناصر زیر را بررسی کنیم که یک استراتژی بازاریابی رسانه های اجتماعی را کامل می کنند :

۱) اهداف استراتژی رسانه‌های اجتماعی

نخستین عنصر صرف نظر از نوع بازاریابی تعریف اهداف شما باید آنچه که حقیقتا نمی خواهید به آن دستیابی و مجموعه اقداماتی که قصد انجام آنها را دارید مشخص سازید شما بدون اهداف صرفاً با بی هدفی به کار خود پایان می دهید هیچ راهی برای اندازه گیری نتایج تلاش خود ندارید نه ‌تنها اهداف به عنوان راهنمایی در بازاریابی حائز اهمیت است بلکه مبنایی برای تحلیل تاثیراتی که بازاریابی رسانه های اجتماعی و کسب و کار آن ایجاد می‌کند شما باید به هنگام تعیین اهداف واقع بین و واقعیت گرا باشید و باید موقعیت واقعی و اهدافی را در نظر بگیرید که می‌توانید حقیقتاً آنها را محقق بسازید تعیین اهداف غیر واقع بینانه مفید نیست زیرا فرصت‌های هستند که شما قادر نخواهید بود به آنها دست یابید بدان معنا که استراتژی شما با شکست مواجه می شود.

۲) برنامه ریزی استراتژی رسانه‌های اجتماعی

هنگامی که اهداف تعیین شدند مرحله بعدی ایجاد برنامه برای دستیابی به آن اهداف است برنامه ریزی یک بُعد بسیار مهم هر نوع استراتژی کسب و کار است همانطور که دارایی ها و روش ها را به تفصیل شرح می‌ دهد که در پیاده سازی استراتژی مورد استفاده قرار خواهند گرفت برنامه‌ریزی باید تا حد ممکن کامل باشد تا مراحلی را در دستیابی به اهداف دارایی هایی که باید سرمایه‌گذاری شود مشکلات محتملی که ممکن است با آنها مواجه شوید و همچنین راه حل این مشکلات را پیش بینی کند.

چند بخش برنامه ریزی به شرح زیر می باشد :

● مرحله نخست این (آمادگی) را برنامه ریزی کنید

● گروه هدف را شناسایی کنید

● رویکرد را بر اساس گروه هدف تعیین کنید

● دارایی ها را برنامه ریزی کنید

● مشکلات بالقوه را پیش بینی کنید

● نتیجه را برنامه ریزی کنید

۳) استراتژی ها

بازاریابی رسانه های اجتماعی به عنوان یک نوع بازاریابی استراتژی ها و تکنیک های بسیار متفاوتی دارد که می توانند برای دستیابی به اهداف مورد استفاده قرار گیرند بر اساس اهدافی که می خواهید به آنها دستیابی می‌توانید استراتژیهای متفاوتی در بازاریابی رسانه های اجتماعی به کار ببرید استراتژی خود را تعریف کنید که برمبنای کسب و کارتان و رویکردی است که درصدد هستید و به هنگام مخاطب ساختن مشتریانتان از آن استفاده کنید ممکن است برای ایجاد فیلم های ویدیویی و از این روی شبکه‌های اجتماعی متمرکز شوید که بارگذاری منطقه‌ای فیلم‌ها را ممکن می سازند و این امر می تواند بخش اصلی بازاریابی شما باشد از طرف دیگر ممکن است که کسب و کار شما از وبلاگ نویسی یا اشتراک گذاری تصاویر منتفع شود بنابراین این امر باید تمرکز بازاریابی رسانه های اجتماعی شما باشد آن چه که بر استراتژی که شما در نظر داریم آن را برگزینید تاثیر می گذارد شامل موارد زیر است:

● نوع کسب و کاری که شما اداره می‌کنیم

● منابع در دسترس برای تحقق استراتژی

● رویکرد شما نسبت به مشتریان

استراتژی رسانه های اجتماعی _ طراحی سایت آواژه

 

برای مثال اگر صاحب یک فروشگاه پوشاک هستی اشتراک گذاری تصاویر عنصر مهم استراتژی رسانه‌های اجتماعی شما خواهد بود این رو کسب و کار بر آنچه شما در نظر دارید از کدام نوع شبکه اجتماعی استفاده می کنید نیز تاثیر خواهد داشت. در این مورد پینترست واینستاگرام بسیار اثر بخش تر از لینکدین خواهد بود همچنین منابع نقش مهمی دارند تبلیغ در شبکه اجتماعی بدون در نظر گرفتن نوع کسب و کار روش خوبی برای دسترسی به مشتریان است با این وجود شما باید میزان مشخصی از منابع را در تبلیغات سهم سرمایه گذاری کنید که صرفاً به شما و دارایی که استراتژی تشخیص داده و بستگی دارد رویکرد شما نسبت به مراجع آن نیز خبر بازاریابی رسانه های اجتماعی شما تاثیر گذار خواهد بود همانطور که به شما کمک می‌کند چگونگی تعامل با مراجعان را تعریف کنید برای مثال اگر شما دارای یک برند پوشاک هستید و گروه هدفتان شامل افراد جوان در محدوده سنی دهه ۳۰ و ۲۰ باشد احتمالاً باید به هنگام تعامل با آنها غیر رسمی تر باشید این بدان معناست که به‌روزرسانی‌های وضعیت شما باید جذاب غیررسمی همراه با صورتک های خنده دار و کوتاه واژه ها و غیره باشند بدین ترتیب شما از سبکی استفاده می کنید که گروه هدف تان را جذب خواهد کرد . از طرف دیگر شما ،نماینده یک شرکت بیمه هستید، احتمال آن درصدد خواهید بود به دلیل نوع کسب و کاری که مدیریت می کنید تعامل ساده‌تر و رسمی‌تر برقرار کنید علاوه بر آن احتمال دارد گروه هدف مسن تر را هدف قرار دهید بنابراین این روش مناسبی برای برقراری ارتباط با آنها بیابید.

۴) کنترل عملکرد

هنگامی که اقدام به پیاده سازی بازاریابی رسانه های اجتماعی می کنید به خاطر داشتن کنترل عملکرد استراتژی مهم است شما حساب های رسانه های اجتماعی مورد استفاده در استراتژی را کنترل خواهید کرد ،همانطور که به نتایج بیشتری دست می یابید نباید انتظار داشته باشید سریعاً به چندین هزار دنبال کننده و تایید دست یابید بلکه باید بتوانید همان طور که استراتژی توسعه می‌یابد متوجه بهبودهایی شوید.

همچنین اگر استراتژی بر اساس طرحی که ایجاد کرده اید پیاده سازی می شود باید به کنترل بپردازید به دلیل آنکه این طرح برای شما نوعی راهنما در این مورد است می خواهید مطمئن شوید که در مسیر باقی می مانید طرح شامل رویکرد و همچنین دستورالعمل هایی درباره چگونگی پرداختن به مشکلات بالقوه است بنابراین شما برای هر موقعیت آمادگی دارید ابزار متعددی برای کنترل وجود دارد که به شما کمک می‌کنند تعداد افرادی که در ظرف چندین دوره زمانی به آنها دسترسی یافته های درگیری از نظر تایید ها یا دنبال کنندگان اظهارنظرات و غیره را مقایسه کنید همچنین شما باید از بینش های رسانه های اجتماعی در صورت در دسترس بودن بدین منظور بهره مند شوید اندازه گیری و مقایسه سنجه ها معیارها به شما کمک خواهد کرد مطمئن شوید که بازاریابی رسانه های اجتماعی تان بر اساس طرح نخستین پیاده سازی می شود کنترل منظم شما را قادر خواهد ساخت عکس العمل سریع نشان دهید و متوجه هر مسئله مشکل بالقوه و غیره شوید.

۵) تجزیه و تحلیل

این مرحله پایانی بازاریابی رسانه های اجتماعی از شما در طرح نخستین خود مدت نهایی برای پیاده سازی استراتژی و همچنین دارایی‌های لازم برای تحقق استراتژی را تعیین نموده بدیهی است همان استراتژی به دلیل موقعیت ناشی از تغییرات بازار و همچنین تکنیک های بازاریابی نمی‌تواند و نباید برای یک دوره زمانی نامحدود مورد استفاده قرار گیرد بنابراین هنگامی که دوره زمانی برای پیاده سازی استراتژی پایان می‌یابد شما آماده هستید نتایج را تجزیه و تحلیل کنید تا دریابید که آیا موارد زیر صورت گرفتن یا خیر :

● اهداف محقق شده‌اند.

● استراتژی طبق طرح محقق شده است .

● میزان دارایی کافی بوده است.

● آیا شرایط پیش بینی نشده ای وجود داشته که ممکن است بر تحقق استراتژی تاثیر گذاشته باشد.

● استراتژی بازاریابی رسانه های اجتماعی بر دیگر بخش های کسب و کار شما مانند فروش برند سازی و غیره تاثیر داشته است.

تجزیه و تحلیل نتایج بخش مهمی است زیرا به شما کمک خواهد کرد سرمایه گذاری نخستین را با نتایجی که به آن دست یافته‌اید مقایسه کنید این امر به شما کمک می‌کند اثربخشی بازاریابی رسانه های اجتماعی را مشخص کنید هرچند که بازاریابی رسانه های اجتماعی فعالیتی توصیه شده برای تبلیغ و بهبود کسب و کارتان است بدین معنا نیست که نتایج مطلوب خواهد داد در نظر این مورد اگر استراتژی هیچ نتیجه ای نداشته باشد ممکن است شما بخواهید از آن صرف نظر کنید در غیر اینصورت زمان و دارایی‌های خود را بی نتیجه هدر خواهد داد و تجزیه و تحلیل کامل به شما کمک خواهد کرد بازاریابی رسانه های اجتماعی خود را بهبود بخشیده و تغییر دهید زیرا قادر خواهید بود نقاط ضعف رویکرد خود را بررسی کنید علاوه بر نقاط ضعف ممکن است به ابعاد خوبی از رویکردی که استفاده می کنید نیز دست یابید و این امر ممکن اس نقاط ضعف ممکن است به ابعاد خوبی از رویکردی که استفاده می کنید نیز دست یابد و این امر به شما کمک می کند بازاریابی رسانه های اجتماعی خود را بیشتر بهبود بخشید.

استراتژی شبکه های اجتماعی - طراحی سایت آواژه

 

۶) اجتناب از خطاها

بازاریابی رسانه های اجتماعی فرآیندی است که شامل چند مرحله می باشد این فرآیند با برنامه‌ریزی آغاز شده و با تجزیه و تحلیل ارزیابی اثر بخشی از استراتژی مورد استفاده پایان می یابد در این فرآیند هرکس با چالش‌ها و خطاهای مواجه می شود به خصوص اگر پیاده سازی بازاریابی رسانه های اجتماعی به بی‌تجربه باشد چیزی که شما برای انجام این کار نیاز دارید آن است که از برخی رایج‌ترین خطاها در زمینه بازاریابی رسانه های اجتماعی آگاه بوده و سعی کنید در صورت امکان از آنها اجتناب کنید این خطاها به شرح زیر هستند:

● عدم داشتن هیچ طرحی از اقدامات

● عدم تعیین سنجش (معیار) های جهت اندازه گیری کارایی

● سرمایه گذاری زیاد در زمان و دارایی

● در نظر گرفتن محبوبیت حساب های اجتماعی بدون تفکر درباره آنکه شرکت شما چگونه می تواند از این محبوبیت منتفع شود

● ایجاد حساب های خودکار که هیچ ارزشی برای کاربران به وجود نمی‌آورد.

● استفاده از روش‌ های شُبهه انگیز کسب دنبال کننده

● عدم توانایی تعیین مخاطب هدف خود

● قرار دادن محتوا بدون یک داشتن یک طرح و بدون آنکه ثابت قدم باشید صرفا چند خط وجود دارد که افراد به هنگام فعال بودن در رسانه‌های اجتماعی مرتکب می‌شوند گاهی اوقات شما حتی متوجه نخواهید شد که مرتکب خطایی شده اید تا زمانی که عملکرد خود را در رسانه‌های اجتماعی تجزیه و تحلیل کنید. همانطور که شما بر بازاریابی رسانه های اجتماعی کار می کنید رویکرد خود را بهبود خواهید داد و قادر خواهید بود مزایای بسیار بیشتری برای شرکت خود کسب کنید همچنین در اجتناب از خطاها موفق خواهید بود که معمولاً برای افراد بی تجربه و کسانی که کاملاً با رویکردها و به هر روش های بازاریابی رسانه های اجتماعی آشنا نیستند طبیعی و متداول است.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معیارهای کنترل بازاریابی محتوا - طراحی سایت آواژه
بلاگ
avazhe
معیارهای کنترل بازاریابی محتوا

دو دلیل اصلی وجود دارد که چرا کنترل بازاریابی محتوا ضروری است: ● فرصت خواهید داشت تأثیری که قادر هستید

استراتژی رسانه های اجتماعی _ طراحی سایت آواژه
بلاگ
avazhe
رویکرد رسانه های اجتماعی

رویکرد رسانه های اجتماعی رویکرد شمال اسپرت به رسانه های اجتماعی و عوامل متعددی وابسته است مانند نوع کسب و

موز یا پول - طراحی سایت آواژه
میکرو بلاگ
avazhe
پول یا موز

اگر شما پول و موز را در مقابل میمون بگذارید، موز را انتخاب می‌کند چون نمی داند با پول می‌تواند

10 روش برای وفاداری فالوئرها - طراحی سایت آواژه
میکرو بلاگ
avazhe
10 روش برای وفاداری فالوئرها

  1. واقعی باشید . طراحی سایتطراحی سایت طلافروشی 2. پایدار باشید. 3. استفاده از بخش های جذاب. طراحی وب

مقدمه بازاریابی محتوا - طراحی سایت آواژه
بلاگ
avazhe
مقدمه بازاریابی محتوا

در حال حاضر هنگامی که همه ما شاهد حضور کلی بازاریابی دیجیتال هستیم دیگر نمی توانیم از اهمیتی که بازاریابی

سبد خرید

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در وب سایت خود استفاده می کنیم. با مرور این وب سایت، با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید.
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
Trustpilot